Welk antwoord is onderdeel van een scope?
A. aanleiding van de vraag
B. het scenarioverhaal
C. validiteit

  • Aanleiding van de vraag
    Het scenarioverhaal is pas aan het einde en de validiteit wordt ook pas later onderzocht. De scope is helemaal in het begin en bevat dus de aanleiding van de vraag (ook het tijdspad).

    Rapporteer - Plaats commentaar