Weerleggen verweren

  • Aan de 'Meer en Vaart-' en 'Dakdekkerverweren' worden geen hogere eisen gesteld dan voor de invoering van art 359 lid 2 tweede volzin. Hierbij blijven dus betrekkelijk lage eisen voor respons op deze verweren.

    Rapporteer - Plaats commentaar