We zien de meting van de kruin-romp lengte (KRL) zoals die uitgevoerd wordt in de screening middels echo. Wat is de indicatie van een lager dan verwachtte KRL? Vanaf welke lengte-afwijking op welk moment is het risico op pathologie hoger? 

  • Indien de KRL lager is dan verwacht, kan dit wijzen op een trisomie 13 of 18. Dit gaat niet op voor trisomie 21 of de meeste sex-chromosoom afwijkingen. 

    Het gaat hier om een afwijking van > 14 mm van verwacht bij minder dan 12 weken gestatie. Hier is de OR op trisomie 13 of 18 maar liefst 10, vergeleken met normale KRL. 

    Rapporteer - Plaats commentaar