We zien de ductus  venosus. Deze kan via echo-Doppler screening gekarakteriseerd worden door drie golven: S-golf (systole), D-golf (diastole) en A-golf (atriale contractie). 

Er wordt abnormale ductus venosus flow gezien bij 90,5% van de aneuploïde foetussen en 3,1% van de euploïde foetussen op 10-14 weken gestatie. Wat wordt er verstaan onder een abnormale ductus venosus flow?

  • A-golf velocimetrie: absente of omgekeerde flow tijdens de A-golf is abnormaal 

    S-golf: ventriculaire systole van foetus, hoogste piek in flow door ductus venosus
    D-golf: diastolische vulling van foetusventrikels, tweede hoogste piek
    A-golf: atriale contractie van foetus, de laagste golf, maar nog wel een flow richting het hart 

    Rapporteer - Plaats commentaar