We zien de ductus  venosus. Deze kan via echo-Doppler screening gekarakteriseerd worden door drie golven: S-golf, D-golf en A-golf. Waar staat elke golf voor?

  • S-golf: ventriculaire systole van foetus, hoogste piek in flow door ductus venosus
    D-golf: diastolische vulling van foetusventrikels, tweede hoogste piek
    A-golf: atriale contractie van foetus, de laagste golf, maar nog wel een flow richting het hart 

    Rapporteer - Plaats commentaar