We onderscheiden screening en diagnostische tests in het eerste trimester. De screening (serum, urine, echo) is niet gericht op een specifieke afwijking, maar diagnostische tests wel. Diagnostische tests voor het eerste trimester zijn onder te verdelen in: niet-invasief, invasief en echo. Geef van elk een paar voorbeelden (ten minste twee). 

  • Niet-invasief: foetale cellen in maternale bloed (OBSOLEET), foetale cellen in cervix, vrij foetaal DNA in maternaal bloed 

    Invasief: amniocentese, chorionvillusbemonstering

    Echo: CNS, hart, zacht weefsel, maagdarmkanaal en abdominale wand, tractus urogenitalis 

    Rapporteer - Plaats commentaar