We onderscheiden bij de vrouw de inwendige en uitwendige tractus genitalis. Welke onderdelen omvat elk? 

  • Inwendig: ovaria, tubae uterinae, uterus en vagina 
    Uitwendig: mons pubis (vetheuveltje metschaahaar), labia majora en minora, clitoris, vestibulum vaginae, glandulae vestibuli 

    Rapporteer - Plaats commentaar