We hopen dat de zaak naar tevredenheid zal worden opgelost