We hebben twee vormen van activiteit van ontvangers in de omgang met media behandeld: selectie en interactie. Bij selectie gaat het om de keuze die ontvangers maken uit de aangeboden boodschappen en uit de onderdelen van boodschappen die op ons worden afgevuurd. Die selectie vindt deels plaats als gevolg van beperkte aandacht en geheugencapaciteit, en deels als bewuste activiteit van ontvangers. Zo vindt selectie plaats op basis van de mate van overeenstemming van de inhoud van boodschappen met onze opvattingen en op basis van de regulering van stemmingen van de ontvangers. Selectie is dan een samenspel tussen boodschapkenmerken (inhoud) en persoonskenmerken (opvattingen en stemmingen).

Rapporteer - Plaats commentaar