Wat zijn  1. Preventieve maatregelen 

    1. maatregelen van organisatorische aard die processen doelmatiger laten verlopen, voorzien in het goed kunnen uitvoeren van controle, het beveiligen van activa. Deze maatregelen zijn nodig voor een goede kwaliteit van de informatie voorziening. Bijvoorbeeld het vaststellen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijheden (controletechnische functiescheiding), het gebruikmaken van budgetten, normen en plannen, de aanwezigheid van procedures, voorschriften en instrcties voor de uitvoering en bewaring van activa.

    Rapporteer - Plaats commentaar