Wat zijn voorbeelden van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen?

  • - Demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing)
    - De groei van de allochtone bevolking
    - De post-industriële samenleving

    Het betreft hier maatschappelijke bewegingen die tientallen jaren in beslag nemen.

    Rapporteer - Plaats commentaar