Wat zijn voorbeelden van directe en indirecte endocytosereceptoren die zich bevinden op de membraan van macrofagen en dendritische cellen en fungeren om micro-organismen te herkennen?