Wat zijn somatoforme stoornissen en noem de drie belangrijkste?

  • Bij somatoforme stoornissen is er sprake van lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een organische oorzaak. Men vermoedt daarom dat de symptomen de weerslag vormen van psychologische, in plaats van lichamelijke factoren. Drie belangrijkste vormen van somatoforme stoornissen zijn:
    1. Conversiestoornis
    2. hypochondrie
    3. somatisatiestoornis

    Rapporteer - Plaats commentaar