Wat zijn psychologische oplossingen?

 • Een psychologische oplossing neemt niet het dilemma zelf weg, maar is erop gericht het najagen van eigenbelang weg te nemen.
  Psychologische oplossingen zijn communicatief van aard. Mogelijke strategiën zijn:
  -Het vergroten van de kennis over de voordelen van het gewenste gedrag en het overtuigen van het bestaan en de ernst van de problematiek.
  -Voorlichting, gericht op vergroting van de gepercipieerde beheersbaarheid. Met andere woorden: maak zichtbaar wat het effect is van het gewenste gedrag, bij voorkeur op individueel niveau.
  -Beïnvloeding van de motivatie door in te spelen op de sociale motivatie. In dat geval kan men communiceren wie er allemaal wél/óók hun medewerking verlenen.

  Rapporteer - Plaats commentaar