Wat zijn functie processen?
  1. unctionele processen: functies die samenhangend worden uitgevoerd, zijn te onderscheiden in:
   • o  Het primaire proces; kernactiviteiten vinden hierin plaats
   • o  Ondersteunende processen; gericht op het tot stand brengen en in stand houden van het middelencomplex
    van een organisatie. Hoeft niet perse uitvoerend te zijn, kan ook besturend zijn. (secundair) 

  Rapporteer - Plaats commentaar