Wat zijn de voorwaarden voor probleemstellingen?

    1. Probleemstelling moet de kinderen aanspreken
    2. De groep moet de probleemstelling aankunnen
    3. Er moeten randvoorwaarden worden gecreëerd waarbinnen oplossingen gerealiseerd worden

    Rapporteer - Plaats commentaar