wat zijn de verschillen in alfa en betawetenschappen

  • - het onderwerp (subject/object)
    - de methode (alfa: bestuderen literaire, culturele, filosofische en kunstzinnige uitingen van de man/beta: opsporen van de vaste wetmatige verbanden tussen oorzaken en gevolgen)
    - het motief (alfa: gericht op interpreterend verstáán/beta:om te komen tot abstract wiskundig weer te geven verbanden)
    -het verschil in werkelijkheidsopvatting

    Rapporteer - Plaats commentaar