Wat zijn de kenmerken van slappe dysartrie?
Plaats van schade?