Wat zijn de kenmerken van atactische dysartrie?
Plaats van schade?