Wat zijn de formele abbb's?

  • - zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3:2 Awb) 
    - motiveringsbeginsel (art. 3:46 Awb)
    - beginsel van vooringenomenheid (art. 2:4 Awb)
    - formeel rechtszekerheidsbeginsel/vertrouwensbeginsel (art. 3:40 Awb)

    Rapporteer - Plaats commentaar