Wat zijn de 3 pijlers van GVO?
1. Systematiek: de systematiek van intentionele gezondheidsvoorlichting start met een gezondheidskundige analyse van het gezondheidsprobleem. Vervolgens kijken we naar de factoren die de leefstijl en het gezondheidsgedrag bepalen. Deze analyses, van het gezondheidsprobleem en het gezondheidsgedrag, vormen de input op basis waarvan een gezondheidsdeskundige interventie wordt ontwikkeld. De systematiek wordt afgesloten met een evaluatie van de uitvoering van de interventie.
2. Doelgerichtheid: er is altijd sprake van doelgericht verpleegkundig handelen. Op basis van de gegevensverzameling formuleert de verpleegkundige relevante doelen voor de zorg en behandeling van de patiënt. Het einddoel hierbij is om via interventies leefstijl en gedrag te optimaliseren in het licht van het gezondheidsprobleem van de patiënt. Het doel kan ook zijn de kansen op gezondheid te optimaliseren op een terrein waarop dat voor de patiënt mogelijk is. De doelgerichtheid is het grootst als de doelen zijn gericht op zowel de korte, de middellange als de lange termijn.
3. Planmatigheid: verpleegkundigen zouden moeten proberen het gedrag van de patiënt zo te beïnvloeden dat hij het nieuwe gedrag kan volhouden. Het proces dat de verpleegkundige met de patiënt doorloopt om tot gedragsbehoud te komen, is planmatig.

Rapporteer Plaats commentaar