Wat zijn abnormale varianten van het menselijke gevoelsleven?

  • affectvervlakking - gevoelsarmoede
  • affectieve gevoelloosheid - apathie
  • affectverstarring - fixatie op bepaalde emoties
  • affectlabiliteit - snel wisselende stemmingen
  • anhedonie - niet in staat zijn plezier te ervaren
  • alexithymie - moeite hebben om gevoelens te onderkennen en uit te drukken
  • dysforie - sombere stemming
  • euforie abnormale opgewektheid

  Rapporteer - Plaats commentaar