Wat wordt er verstaan onder 'toezicht'?

  • Wettelijk vast gelegde taak van een hoger orgaan:
    In hoeverre bepaalde handelingen of het nalaten daarvan aanvaardbaar zijn door een lager orgaan mbt beheersing financiele uitgaven en coordinatie van beleid.
    Er is geen algemene bevelsbevoegdheid.

    Rapporteer - Plaats commentaar