Wat wordt er verstaan onder modificatie?

  • Modificatie kan worden opgevat als het resultaat van een welbewust ingrijpen door de wetgever teneinde de richting van de samenleving te veranderen in overeenstemming met de politieke wensen van een parlementaire meerderheid.

    Rapporteer - Plaats commentaar