Wat wordt er onderzocht bij onderzoek differentiaaldiagnostische (en controlerende) vaardigheden binnen dyslexie diagnostiek?