Wat wordt er onderzocht bij onderzoek typerende cognitieve vaardigheden binnen dyslexie diagnostiek?