Wat wordt er met elektronen gedaan als ze vrijkomen bij dissimilatie