Wat wordt er bedoeld met verkrijging onder bijzondere titel en waar staat dit?

  • Daarmee wordt de verwerving van één of meer bepaalde goederen bedoeld. Dit staat in art. 3:80 lid 3 BW. Iedere verkrijging die niet onder algemene titel plaatsvindt, is een verkrijging onder bijzondere titel.

    Rapporteer - Plaats commentaar