Wat wordt er bedoeld met verkrijging onder algemene titel en waar staat dit?