Wat wordt er aangegeven in een individuele aanbodfunctie?