Wat word bedoelt met retentierecht?

  • Dit is de bevoegdheid die in de bij wet aangegeven aan een schuldeiser toekomt om een nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat de vordering is voldaan

    Eerst betalen voordat de zaken terug komen ten goede van de boedel

    Rapporteer - Plaats commentaar