Wat wel en niet wordt overgenomen van elkaar, is afhankelijk van een van de volgende kenmerken van het betreffende element

 • 1.Het relatieve voordeel: een element wordt eerder overgenomen als het meer voordeel zal opbrengen ten opzichte van de huidige situatie. 

  2.De inpasbaarheid: een element wordt eerder overgenomen als het makkelijker, dat wil zeggen: zonder al te veel (gedrags)aanpassingen door de nieuwe gebruikers of aanpassingen aan het element zelf, is over te nemen en toe te passen. 

  3.De zichtbaarheid van het voordeel: naarmate duidelijker waarneembaar is dat een element voordeel oplevert voor de nieuwe gebruiker, wordt het eerder overgenomen. 

  4.De complexiteit: een element wordt eerder overgenomen als het eenvoudiger is. Over het algemeen zijn er dan immers ook minder gedragsaanpassingen van de nieuwe gebruikers nodig en is het relatieve voordeel duidelijker zichtbaar. 

  5.De probeerbaarheid: wanneer de nieuwe gebruikers het nieuwe element vrijblijvend kunnen uitproberen, zullen ze zich er makkelijker voor openstellen.
   
  Wanneer een marketeer overweegt om zijn product in een andere cultuur te introduceren, moet hij eerst deze 5 punten nalopen om de haalbaarheid ervan in te schatten. 

  Rapporteer - Plaats commentaar