wat waren de drie kritieken/bezwaren in de academische wereld op de visie van Kuhn op de voortgang van de wetenschap en meer in het bijzonder zijn opvatting over de aanvaarding resp. de verwerping van paradigma's

  • I. dat zij van de wetenschap en van wetenschappelijke verandering irrationele aangelegenheden maken
    II. dat de opvattingen van Kuhn historisch niet juist zijn
    III. de toepassing van zijn visie als een methodologie voor de wetenschappelijke praktijk (er bestaan geen voorbeelden van empirisch onderzoek. Kuhn beschikt niet over een min of meer uitgewerkt en hanteerbaar methodisch programma)

    Rapporteer - Plaats commentaar