Wat verstaat Fuller onder 'managerial direction'? en noem een voorbeeld:

  • Managerial direction is de sturing van een superieur om zijn doelen efficiënter te bereiken.

    Voorbeeld: men kan het gedrag van mensen sturen door het neerzetten van dranghekken of door rotondes zo te construeren dat mensen deze wel voorzichtig moeten benaderen.

    Rapporteer - Plaats commentaar