Wat verstaat Cees van Riel onder corporate communication?

  • Cees van Riel verstaat onder corporate communication: ''het managementinstrument waarmee (...) alle bewust gehanteerde vormen van in- en externe communicatie zodanig op elkaar worden afgestemd dat een positieve uitgangspositie ontstaat met de doelgroepen waarmee men een afhankelijkheidsrelatie heeft'' (Identiteit &Imago pag, 19,2010).

    Rapporteer - Plaats commentaar