Wat verstaan men onder het productie centra methode?