Wat veroorzaakt spanning tussen het rechtstatelijke legaliteitsvereiste en gelijke behandeling van burgers?