Wat stelt het evenredigheidsbeginsel/proportionaliteitsbeginsel?

  • Het stelt dat de mate van inbreuk op het individueel belang vanuit een bepaalde maatregel proportioneel moet zijn ten opzichte van het beoogde legitieme doel van die maatregel. In het bijzonder dient de inbreuk nooit groter te zijn dan noodzakelijk is voor het beoogde doel.

    Rapporteer - Plaats commentaar