Wat speelt een initiërende rol bij reumatische ziekten