Wat kunnen de gevolgen zijn van een chromosoomafwijking?

 • Kind met ernstige afwijkingen
  Doodgeboren of overlijdt vlak na de geboorte
  Geen of korte implantatie in de baarmoeder
  Spontane abortus in de eerste trimester
  Intra-uterine vruchtdood
  Weinig of gene fenotypisch effect

  Rapporteer - Plaats commentaar