wat is tegenwoordig de algemeen geuite kritiek op de theorie van Kuhn

  • dat hij wetenschappelijke verandering te zeer beschouwt als een maatschappelijk proces, waarin persoonlijke overtuiging en collectieve opvattingen van het grootste belang zijn

    Rapporteer - Plaats commentaar