Wat is 'Legal Realism" en wie is een bekende vertegenwoordiger van deze opvatting?

  • Het feit dat de rechter de keuzevrijheid lijkt te hebben bij het rangschikken van bijzondere feitelijke gevallen in een algemene categorie, (de regels dicteren immers niet zelf in welke gevallen zij van toepassing zijn), heeft aanleiding gegeven tot de sceptische visie dat niet het recht, maar de rechter de doorslag geeft.
    Die opvatting is met name verwoord door vertegenwoordigers van de Amerikaanse stroming 'Legal Realism' die in de jaren dertig van de vorige eeuw een realistische kijk op het recht en de rechtspraak voorstond en korte metten maakte met een aantal juridische ficties.
    Karl Llewellyn (1893-1962) is een bekende vertegenwoordiger van het Legal Realism.

    Rapporteer - Plaats commentaar