Wat is kenmerkend voor pre-experimenteel onderzoek?
  1. Je doet bij 1 groep een natoets
   - Voortoets: nulmeting. Vb. Leesmethode is 6 wordt een interventie uitgevoerd
   en bij de natoets is het gemiddelde een 8. Geeft al meer bewijskracht dat de interventie voor betere resultaten heeft gezorgd. Weet je niet zeker (bijv. misschien wordt thuis wel veel gelezen).
   - Geen voortoets. Je neemt een experimentele groep en controle groep. Vb. Je kijkt of er een verschil is. Je doet alleen een na toets.
   - Bij voor en na toets kunnen kunnen er veel dingen van invloed zijn. 

  Rapporteer - Plaats commentaar