Wat is instrumentation?

  • De behandelingen kunnen met de tijd veranderen, de onderzoekers kunnen verveelt raken of juist meer gemotiveerd.

    Rapporteer - Plaats commentaar
  • Als het meetinstrument gedurende het experiment verandert dan veranderen hoogstwaarschijnlijk ook de uitkomsten. Ook kunnen de beoordelingscritera veranderen. Dit bedreigt de interne validiteit.
    Oplossing is de retrospectieve voormeting, ipv een echte voormeting worden proefpersonen gevraagd naar hun begrip of vaardigheid voorafgaand aan de treatment, na afloop van het onderzoek.
    Komt soms voor doordat bij kinderen een test op jonge leeftijd past, maar wat ouder niet.

    Rapporteer - Plaats commentaar