Wat is homologatie?

 • goedkeuring van het faillissementsakkoord

  Rapporteer - Plaats commentaar

 • Een door de failliet (curator) aangeboden akkoord aan de schuldeisers moet door de rechtbank worden goedgekeurd om verbindend te worden.
  Als de beslissing tot homologatie in kracht van gewijsde (onherroepelijk) gaat, is het akkoord verbindend voor alle concurrente schuldeisers en eindigt het faillissement art 157 en 161 Fw.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • de goedkeuring van het akkoord door de rechtbank, dit heeft als gevolg dat het faillissement eindigt en de failliet zelf de boedel weer bindt.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Een aangenomen akkoord moet door de rechtbank worden goedgekeurd, dit heet homologatie. Als de beslissing tot homologatie in kracht van gewijsde gaat is het akkoord bindend voor alle concurrente schuldeisers en eindigt het faillisement. 157 en 161

  Akkoord wordt ook wel dwangakkoord genoemd omdat het ook schuldeisers verbindt die niet voor zijn

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Homologatie is goedkeuring van een overeenkomst door de rechter. Het houdt in dat de rechter akte neemt van het akkoord, waardoor dit authentiek en direct uitvoerbaar wordt. Zodra de partijen een schriftelijk akkoord hebben opgesteld kunnen ze dit akkoord laten 'homologeren'. Homologatie gebeurt nooit vooraleer de overeenkomst tussen partijen is gesloten. Het geldt als een vereiste voor de geldigheid voor sommige vormen van overeenkomsten.

  Rapporteer - Plaats commentaar