Wat is het verschil tussen traditionele Freudiaanse concepten van de ontwikkeling van een gestoorde persoonlijkheid en recentere psychodynamische benaderingen?

 • - freudiaans richtte zich op onopgeloste oedipale conflicten bij ontwikkeling persoonlijkheid
  - moderne psychodynamische theoretici richten zich op de pre-oedipale periode bij het verklaren van ontstaan pers.h.st.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • De vroege freudiaanse theorie richtte zich op onopgeloste oedipale conflicten bij het verklaren van normale en een afwijkende ontwikkeling.
  Moderne psychodynamische theoretici hebben zich gericht op de pre-oedipale periode.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • De vroege freudiaanse theorie richtte zich op onopgeloste oedipale conflicten bij het verklaren van een normale en een afwijkende ontwikkeling van de persoonlijkheid.
  Modernere psychodynamische theoretici hebben zich gericht op de pre oedipale periode bij het verklaren van het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen als de narcistische en de borderline persoonlijkheid.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Freudiaanse theorie: stelde dat onopgeloste oedipale conflicten een afwijkende ontwikkeling van de persoonlijkheid verklaarde
  Modernere psychodynamische theoretici: stellen dat de pre oedipale periode het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen als de narcistische en de borderline persoonlijkheid kan verklaren.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Vroegere freudiaanse theorie
  - Richtte zich op onopgeloste oedipale conflicten bij het verklaren van een normale en een afwijkende ontwikkeling van de persoonlijkheid 

  Moderne psychodynamische
  - Gericht op de pre-oedipale periode bij het verklaren van het ontstaan van pers.st als narcistische en de bordeline   


  oedipale =identiteit ontwikkelen die onafhankelijk is

  Rapporteer - Plaats commentaar