Wat is het verschil tussen specificiteit en affiniteit?

  • Specificiteit betekent dat de antigeenbindende delen van een antilichaammolecuul een bepaalde vorm hebben waar slechts één epitoop met een complementaire ruimtelijke structuur in past; het immunoglobuline is specifiek voor deze bepaalde epitoop.
    De affiniteit is de sterkte van de binding tussen de immunoglobulinen en de epitoop.

    Rapporteer - Plaats commentaar