Wat is het verschil tussen de multiple allocation norms en aquity theory?

  • Multiple allocation norms (multipele toewijzingsnormen).
    Bij aquity theory keek Adams naar de reactie van werknemers, hierbij wordt gekeken naar hoe leidinggevenden de uitkomsten rechtvaardig kunnen verdelen

    Rapporteer - Plaats commentaar