Wat is het verschil tussen beroep in cassatie en hoger beroep m.b.t. vertrekpunt?

  • De zaak wordt niet opnieuw berecht; bezien wordt of de rechter die de bestreden uitspraak wees een fout heeft gemaakt. Niet de verdachte maar de feitenrechter staat terecht voor de HR (beeldend gezegd).
    Dit leidt niet alleen tot een andere benadering van bestreden einduitspraken, maar ook tot een andere benadering van tussenuitspraken. Dat de zaak in hoger beroep opnieuw berecht wordt, betekent dat het aanwenden van hoger beroep tegen een deel v.d. tussenbeslissingen feitelijk praktisch belang ontbeert. Een verdachte wiens preliminair verweer is afgewezen, bijv., behoeft niet te klagen over de verwerping van dat verweer door de rechtbank; hij kan het verweer bij het gerechtshof eenvoudig opnieuw uitvoeren. Dat is anders in cassatie. Daar staat juist wel het klagen over beslissingen v.d. rechter centraal. Een klacht over een tussenuitspraak, zoals de afwijzing van een verzoek tot het oproepen van een getuige, kan tot cassatie leiden. Daarvoor is wel vereist dat de einduitspraak steunt op het o.t.t. waarop de tussenuitspraak is gegeven. Als het o.t.t, na een tussenuitspraak, opnieuw is aangevangen, steunt de einduitspraak niet op die tussenuitspraak. Dat is anders voor de in art. 322 lid 4 vermelde beslissingen. die beslissingen blijven ook in stand als het onderzoek nadien opnieuw is aangevangen. Daarom kan in dat geval over die beslissingen in cassatie geklaagd worden.
    Lees pagina 636 t/m 643.

    Rapporteer - Plaats commentaar