Wat is het verschil tussen 1 en meerdaadse samenloop?

  • Er is dus sprake van meerdaadse samenloop als door één feitelijk handelen twee (of meer) wettelijke voorschriften worden overtreden die verschillende belangen beschermen. Naast meerdaadse samenloop kennen we de figuur van eendaadse samenloop. Daarvan is sprake als door één feitelijk handelen twee (of meer) wettelijke voorschriften worden overtreden die inhoudelijk zodanig nauw samenhangen dat in wezen slechts één overtreding plaatsvindt. Er is sprake van eendaadse samenloop als de overtreden bepalingen dezelfde belangen beschermen. Verder moet er eenheid zijn naar tijd en plaats van het feitelijk handelen. Deze laatste eis levert geen probleem op als door één feitelijk handelen twee (of meer) wettelijke voorschriften worden overtreden.

    Rapporteer - Plaats commentaar